Marcus Förlag och Folkelind form i nytt samarbete

2016 innebär en milstolpe i Folkelind Forms historia. Det är inte bara dags för Psalmanacka nummer 14 i ordningen. Dessutom en ny produkt och ett helt nytt samarbete med Marcus Förlag.

Under våren och sommaren har Folkelind Form samarbetat med Marcus Förlag för att kunna erbjuda en helt ny produkt: ”VarDagsPsalm”. En bordskalender om 366 sidor med en psalmstrof för varje dag. Det är en så kallad ”evighetskalender” utan specifikt årskalendarium. Motiven snurrar år efter år och kalendariet kan användas för att hålla reda på födelsedagar eller andra viktiga händelser.

  • Jag har alltid älskat psalmer. De känns som en oändlig källa till glädje och tröst. När orken tryter, så finns i psalmerna en extra portion kraft, något konstant att lita till, berättar Charlotta, kalligraf och illustratör. Det känns bra att min väggkalender, Psalmanackan, nu kompletteras med en bordskalender med psalmmotiv.

Arbetet med den nya bordskalendern, VarDagsPsalm, har varit intensivt och tidskrävande och just nu ligger den för tryckning, klar för leverans strax efter bokmässan i Göteborg. Den som vill se prov på hur den kommer att se ut och redan nu lägga förhandsbeställning är välkommen till Marcus Förlags monter (B01:22) under bokmässan 22-25 september. I montern får du dessutom möjlighet att köpa Charlottas kort och den nu etablerade Psalmanackan som i år kommer ut för fjortonde gången! berättar Marcus Pollack, Förlagschef hos Marcus Förlag och fortsätter:

  • Vi har länge sett och beundrat Charlottas kalligrafi och illustrationer i Psalmanackan och hennes övriga produktion. Hennes stil är unik och psalmtemat är alltid aktuellt. Det känns kul för oss att kunna erbjuda en helt ny produkt ihop med Folkelind Form och samtidigt hjälpa till med marknadsföring och distribution av Psalmanackan 2017.

 

psalmanackan2017_framsida                 omslagvardagpsalm

Bildtext: Som ett makligt vattenflöde. Mjukt, vackert – och med ett tydligt tilltal. När Charlotta Folkelind skriver kalligrafi tycker hon det är viktigt att få uttrycka något. Som i ”Psalmanackan”, väggkalendern som nu ges ut för fjortonde året i rad, eller Nyheten ”VarDagsPsalm”, bordkalendern med en psalmstrof för varje dag.

 

Vill du veta mer om Charlotta och Folkelind Form besök www.folkelind.se! Du är också välkommen att kontakta Charlotta på charlotta@folkelind.se telefon 0760-455009.

 

Marcus Förlag är ett imprint till Litzon Press Förlags AB och ger ut böcker om existens, tro och liv på kristen grund. I utgivningen finns biografier, livsberättelser, populärpsykologi, teologi, Bibeln, pedagogiskt material, noter och musik. Utgivningen präglas av nytänkande till form och innehåll och omfattar 30-talet titlar på år. Förlaget är fristående och privatägt. Lager och distribution finns i Örebro och redaktion och utvecklingsavdelning på Norra Älvstranden i Göteborg. Kontakt: www.marcusforlag.se