Att skicka julkort, att göra en medmänniska glad och skänka något till den som är i nöd.

Nu har du möjlighet att kombinera dessa delar av julens tanke.

Jag har designat ett antal julkort till förmån för Diakonias arbete, som går att köpa i deras web-shop:

http://gavoshop.diakonia.se

Jag hoppas du hittar vad du söker och väljer att stötta Diakonias långsiktiga biståndsarbete i 30 länder!

Varma hälsningar

Charlotta

Diakonia gåvoshop 2014